Informacja o dofinansowaniu

Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur - Lider Projektu, Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Grzegorz Wierzbowski PPHU Bioterm realizuje projekt "PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI- RODZINNE CENTRUM INTEGRACYJNE LUBAWA" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, Numer umowy POPW.01.03.02-28-0016/17-00, Dofinansowanie: 14.049.270,00 PLN

Informacja o dofinansowaniu

Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie sieciowego produktu - Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA.

Planowane efekty: Rozwój działalności gospodarczej i wzrost Konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego przez całe Konsorcjum, integracja działalności MŚP w obrębie tworzonego konsorcjum, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja społeczno-gospodarcza.

Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur - Lider Projektu, Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Grzegorz Wierzbowski PPHU Bioterm realizuje projekt "Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, Numer umowy POPW.01.03.02-28-0009/20-00, Dofinansowanie: 10.154.000,00 PLN

Informacja o dofinansowaniu

Informacja o otrzymaniu dofinansowania w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr POPW.01.05.00-28-0189/20-00 o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

Compare listings

Porównać